2018-01-09

  საერთაშორისო რეფერირებად, ინტერდისციპლინურ, ელექტრონულ ჟურნალში - ,,უახლესი კვლევები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში "- სტატიის გამოქვეყენების მსურველები ინფორმაციისათვის ეწვიეთ შემდეგ ბმულს: www.ijlrhss.com

ვრცლად
2018-01-09

თესაუს სოციალურ, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი და სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და დასაქმების ცენტრი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის .ერთობლივად ატარებს შემდეგ ტრეინინგებს:

1.      ეფექტური კომუნიკაცია; საჯარო გამოსვლები და პრეზენტაციები

2.      ლიდერობა და გუნდის მართვა.

3.      კარიერის დაგეგმა, ეფექტური სივის შედგენა და გასაუბრების ტექნოლოგიები;

4.      პრექტის მართვა

ვრცლად
2017-12-28

   ჰორიზონტი 2020 პროგრამის მარი სკლოდოვსკა-კიურის ქვეპროგრამის მიმართულებით, გამოცხადდა კონკურსი „კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის“ (Research and Innovation Staff Exchange) აქტივობის შესახებ.

ვრცლად
2017-12-27

     იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი    2018  წლის  4  იანვარიდან     18   იანვარის  ჩათვლით  ატარებს  ზამთრის  სესიებს .

ვრცლად
2017-12-25

  „თსუ ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი“ და „ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა საერთაშორისო ასოციაცია“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით აცხადებს კონკურსს ,,ზამთრის საერთაშორისო ქართველოლოგიური სკოლა – 2018“-ის მონაწილეთა შესარჩევად. სეზონური სკოლის პროექტის მიზანია მეცნიერებაში ქართველოლოგიის მიმართულებით დაინტერესებული ახალგაზრდების ცოდნის გაღრმავება, უახლესი სამეცნიერო კვლევების გაცნობა-პოპულარიზაცია, სამეცნიერო წრეებთან მსმენელთა ადაპტირება.

ვრცლად
2017-12-21

2018  წლის 28-29 სექტემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს  II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

თემაზე- ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა

ვრცლად
2017-12-19

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,,უმაღლესი განათლების შესახებ “საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე და 35-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის3 სექტემბრისN 122/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 26-ე და 27-ე მუხლების, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი №15) „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ფაკულტეტების დეკანების სამსახურებრივი ბარათების და  აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №8 საოქმო დადგენილების საფუძველზე, აცხადებსკონკურსს  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს შემდეგ ფაკულტეტებზე:

ვრცლად
2017-12-14

  სლოვენიის  რესპუბლიკის  მთავრობამ  საქართველოს  მოქალაქეებისთვის  გამოყო  1 სტიპენდია  სამაგისტრო  პროგრამისთვის.  სტიპენდია  ფარავს  სწავლის ხარჯს  წელიწადში მაქსიმუმ 5000 ევროს და საცხოვრებელ და ყოველდღიურ ხარჯებს თვეში 700 ევროს ოდენობით.

ვრცლად
2017-12-11

   საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური და საერთაშორისო პროექტი DARE იწვევს ბაკალავრიატის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს , რომლებიც დაინტერესებულები არიან ეროვნული და რელიგური უმცირესობათა საკითხებით. სტუდენებმა უნდა შექმნან ესსე, რომელიც შეეხება რელიგიურ და ენიკური უმცირესობათა ინტეაეგრაციის საკითხებს. კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელი პირობაა ინგლისური ენის კარგად ფლობა.

ვრცლად
2017-12-08

 2017 წლის 13  დეკემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდება კონფერენცია-„ციფრული აბორიგენები - ჩვენ ბუკელები ვართ ... ეპიზოდი მეორე“.

ვრცლად
2017-11-29

ფინკა ბანკი საინტერესო შესაძლებლობას  გთავაზობთ და გიწვევთ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5 დეკემბერს, 13:00 საათზე, საინფორმაციო შეხვედრაზე.

ვრცლად
2017-11-28

თუ თქვენ ხართ:

-          უნივერსიტეტის რექტორი, დეკანი ან აკადემიური სექტორის წარმომადგენელი და გსურთ, რომ გამოიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები თქვენს უნივერსიტეტში;

ვრცლად
2017-11-27

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში, გამოცხადდა სამეცნიერო ფესტივალის ტიპის კონკურსი „European Researchers’ Night for 2018 and 2019”.

ვრცლად
2017-11-27

     გამოქვეყნდა  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა- „ჰორიზონტი 2020“- ის ახალი სამუშაო პროგრამა (2018-2020 წლებისთვის) –

ვრცლად
2017-11-27

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საგრანტო კონკურსებისა და სიმპოზიუმის შესახებ.

ვრცლად
2017-11-24

   თელავის იუსტიციის სახლი  აცხადებს ვაკანსიას - სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე. 

ვრცლად
2017-11-21

       უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ოდესის კვების ტექნოლოგიების ეროვნული აკადემია გიწვევთ სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების/ნაშრომების საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად
2017-11-21

   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, კავკასიის უნივერსიტეტთან, სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტთან, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან დაევროპის უნივერსიტეტთან ერთად, გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ აბრეშუმის გზის მე-13 საერთაშორისო

ვრცლად
2017-11-17

     სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესი  2017 წლის 27 ნოემბერს დაიწყება.

ვრცლად
2017-11-17

     შვედური  ინსტიტუტის  კურსდამთავრებულთა  ასოციაცია საქართველოში, შვედური ინსტიტუტის (SI) და შვედეთის სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით, ქართველი სტუდენტების ინფორმირების მიზნით, ახორციელებს პროექტს, შვედეთის მთავრობის სტიპენდიების თაობაზე. პროექტის ფარგლებში, ხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებსა და ახალგაზრდა პროფესიონალებთან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, რათა უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს შვედური ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული სასწავლო, გაცვლით და სტაჟირების პროგრამები.

ვრცლად
2017-11-15

ჰაიფას უნივერსიტეტის  ბავშვის განვითარების სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს განვითარებადი ქვეყნებისათვის ფინანსურ დახმარებას და სასტიპენდიო შესაძლებლობებს.

ვრცლად
2017-11-06

       იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი,    2017  წლის  6  ნოემბრიდან     11  ნოემბრის   ჩათვლით,  ატარებს შუალედურ  წერით გამოცდებს .

ვრცლად
2017-11-03

   2018 წლის 19-23  აპრილს,  საბერძნეთის  ქ.ოლიმპიაში  გაიმართება  ყოველწლიური  ახალგაზრდული სიმპოზიუმი, სახელწოდებით- ,,Annual World Cultural Heritage Youth Symposium”.

ვრცლად
2017-11-02

  ივან ხიშვის ხელოის ის ხემწ უნივერსიტეტის დავის ალტერნატიული გადაწყვეტის  ეროვნული ცენტრი მედიაციის აკადემიური გაძლიერების პროექტის ფარგლებში, რომელიც ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული გაეროს ერთობლივი პროექტის - „ხელმისაწვდომი მართლმსაჯულება ყველასათვის და ბავშვებზე ორიენტირებული მართლმსაჯულების სისტემის განვითარება საქართველოში“ -მხარდაჭერით ხორციელდება, აცხადებს მედიაციის თემაზე ბლოგ პოსტების ეროვნულ სტუდენტურ კონკურსს.

ვრცლად
2017-10-31

     2018 წლის 15-17 თებერვალს, ივანე  ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (საქართველო), ტარტუს უნივერსიტეტი (ესტონეთი)და სამოქალაქო ინტეგრაციისა და ეროვნებათშორისი ურთიერთობების ცენტრი (საქართველო) გიწვევთ  მესამე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად
2017-10-30

   ორშაბათს, 6 ნოემბერს, 12:00 საათზე, თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსის სხდომათა დარბაზში, ჩატარდება სემინარი თემაზე- „საქართველოში შშმ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა.“ მომხსენებელი, გიორგი ახმეტელი, ისაუბრებს შშმ პირთა უფლებრივ მდგომარეობაზე, სამედიცინო და სოციალურ მიდგომებს შორის განსხვავებებზე და ასევე,  მსმენელებს  გაუზიარებს  ამერიკის  შეერთებულ  შტატებში, კერძოდ, მაკკეინის  ინსტიტუტში, მიღებულ გამოცდილებას.

ვრცლად
2017-10-26

   იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობის პარლამენტის თავმჯდომარის დადგენილებით, გამოცხადდა  სტუდენტური  თვითმმართველობის საპრეზიდენტო არჩევნები.

ვრცლად
2017-10-26

    ჟურნალმა-  ,,საქართველოს სიძველენი''- დაიწყო წერილების მიღება შემდეგი ნომრისთვის (N21, 2018).

ვრცლად
2017-10-25

  სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (www.civilin.org)  იწყებს  განაცხადების მიღებას ორ სასწავლო კურსზე: ეკონომიკის საფუძვლებსა და მუნიციპალურ საჯარო ფინანსებზე.

ვრცლად
2017-10-25

  მთელი საქართველოს მასშტაბით, მიმდინარეობს კამპანია- „ევროპა სახლია“. კამპანია იმართება ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში, საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარტისა და საინფორმაციო ცენტრი ნატოსა და ევროკავშირი სშესახებ პარტნიორობით. კამპანიის მხარდამჭერია ლიბერთი ბანკი. კამპანიის განმახორციელებელია სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელი (R-CSN).

ვრცლად
2017-10-25

      25 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  გაცვლითი პროგრამა ,,ერასმუს +"-ის ფარგლებში,   ჩატარდა ტესტირება ინგლისურ ენაში.

ვრცლად
2017-10-25

    2017  წლის  27  ოქტომბერს, 12:00  საათზე, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სააქტო დარბაზში, გაიხსნება მეოთხე საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია-,,კულტურათაშორისი დიალოგები". 

ვრცლად
2017-10-25

       კორეის  ევჰას ქალთა უნივერსიტეტის საერთაშორისო ურთიერთობათა სკოლამ (Ewha GSIS) გამოაცხადა მიღება გაზაფხულის სემესტრის სამაგისტრო და სადოქტორო აკადემიურ პროგრამებზე (საერთაშორისო ურთიერთობები და კორეისტიკა). 

ვრცლად
2017-10-17

  2017 წლის 7 დეკემბერს, უკრაინის  ქ. სუმის რეგიონული ინსტიტუტის დიპლომის შემდგომი  მასწავლებლის  განათლების  ინსტიტუტში,  გაიმართება IV საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია - ,,ინოვაციები განათლებაში: ფილოსოფია, ფსიქოლოგია, პედაგოგიკა".

ვრცლად
2017-10-13

    იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა აცხადებს სოცუალურ  მეცნიერებათა ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არჩევნებს.

ვრცლად
2017-10-16

      იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტური თვითმმართველობა აცხადებს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს წევრების არჩევნებს.

ვრცლად
2017-10-10

  2017 წლის 14 ოქრომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართება კონფერენცია -,,სამოქმედო კვლევა სკოლაში.“

ვრცლად
2017-10-10

       II საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენცია - „ევროპული განათლების განვითარების პრობლემები და პერსპექტივები“ - ჩატარდება 2017 წლის 21-24 ნოემბერს, პრაღაში. კონფერენციის ორგანიზატორია პრაღის (ჩეხეთის რესპუბლიკა) კვალიფიკაციის ამაღლების ინსტიტუტი.

ვრცლად
2017-10-10

   შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გაცნობებთ, რომ მიმდინარეობს მაგისტრანტთა სასწავლო-კვლევითი პროექტების გრანტით დაფინანსების 2017 წლის კონკურსი.

 
ვრცლად
2017-10-10

  2017 წლის 12 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, სს თიბისი ბანკის თელავის ს/ც #3-ის წარმომადგენლები, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, სტუდენტებისთვის  გამართავენ  პრეზენტაციას- „სტუდენტური ბარათი“.

 

ვრცლად
2017-10-05

    2017 წლის 16 ნოემბერს,  სან ფრანცისკოში ( აშშ),  გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო და პრაქტიკული კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად
2017-10-05

   2017 წლის 3-4 ნოემბერს, სომხეთის ეროვნული აგრარულ უნივერსიტეტში, გაიმართება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია- "სოფლის მეურნეობის განვითარების რეალური პრობლემები სომხეთის რესპუბლიკაში".

ვრცლად
2017-10-04

სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია  ქ. ყვარელში ატარებს რიგით მეოთხე რეგიონალურ კონფერენციას თემაზე- „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები მცხეთა-მთიანეთში და კახეთში“. კონფერენცია 2017 წლის 4 ნოემბერს გაიმართება.

ვრცლად
2017-10-04

    6 ოქტომბერს, 12:00 საათზე, თესაუ-ს სააქტო დარბაზში,    ტოლერანტობის, სამოქალაქო ცნობიერებისა და ინტეგრაციის მხარდაჭერის პროგრამა ,,PITA" -ს წარმომადგენლები  საინფორმაციო შეხვედრას  გამართავენ.  

ვრცლად
2017-10-03

     ,,ჯეოსელი“, წახალისების მიზნით,  სტუდენტებს სთავაზობს ლოიალურობის პლატფორმას, რომელიც ხელს შეუწყობს  უნივერსიტეტში სწავლის საშუალო დონის  და სტუდენტების  მოტივაციის გაზრდას, სპეციალურად მათთვის მორგებული ბონუს სისტემის საფუძველზე.

ვრცლად
2017-10-02

    დიდი ბრიტანეთის სასტიპენდიო პროგრამა - ,,Chevening"  აცხადებს განაცხადების მიღებას 2018-19 სასწავლო წლისათვის.

ვრცლად
2017-09-28

   სამშაბათს, 3 ოქტომბერს, 13:00 საათზე, თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას, ერასმუს + გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით.

პროგრამა  მოიცავს სტუდენტთა და აკადემიური პერსონალის მობილობას ტუშას (იტალია) და პოჟეგას (ხორვატია) უნივერსიტეტებში.

ვრცლად
2017-09-28

     2017 წლის 12-13 დეკემბერს  თსუ-ს  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ინიციატივით,  გაიმართება ილია ჭავჭავაძის დაბადებიდან 180 და გარდაცვალებიდან 110 წლისთავისადმი მიძღვნილი საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი.

ვრცლად
2017-09-28

 რეგიონული განვითარების საზოგადოება - სასტიპენდიო ფონდი აცხადებს საბუთების მიღებას!  

ვრცლად
2017-09-28

  2017 წლის 3 ნოემბერს, 10:00 საათიდან 14:00 საათამდე,  გაიმართება  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები.

ვრცლად
 
  2022 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  11

  13

  14

  15

  16

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.