2017-12-27

     იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი    2018  წლის  4  იანვარიდან     18   იანვარის  ჩათვლით  ატარებს  ზამთრის  სესიებს .

ვრცლად
2017-12-25

  „თსუ ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი“ და „ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა საერთაშორისო ასოციაცია“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით აცხადებს კონკურსს ,,ზამთრის საერთაშორისო ქართველოლოგიური სკოლა – 2018“-ის მონაწილეთა შესარჩევად. სეზონური სკოლის პროექტის მიზანია მეცნიერებაში ქართველოლოგიის მიმართულებით დაინტერესებული ახალგაზრდების ცოდნის გაღრმავება, უახლესი სამეცნიერო კვლევების გაცნობა-პოპულარიზაცია, სამეცნიერო წრეებთან მსმენელთა ადაპტირება.

ვრცლად
2017-12-21

2018  წლის 28-29 სექტემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს  II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

თემაზე- ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა

ვრცლად
2017-12-19

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,,უმაღლესი განათლების შესახებ “საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე და 35-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის3 სექტემბრისN 122/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 26-ე და 27-ე მუხლების, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი №15) „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ფაკულტეტების დეკანების სამსახურებრივი ბარათების და  აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №8 საოქმო დადგენილების საფუძველზე, აცხადებსკონკურსს  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს შემდეგ ფაკულტეტებზე:

ვრცლად
2017-12-14

  სლოვენიის  რესპუბლიკის  მთავრობამ  საქართველოს  მოქალაქეებისთვის  გამოყო  1 სტიპენდია  სამაგისტრო  პროგრამისთვის.  სტიპენდია  ფარავს  სწავლის ხარჯს  წელიწადში მაქსიმუმ 5000 ევროს და საცხოვრებელ და ყოველდღიურ ხარჯებს თვეში 700 ევროს ოდენობით.

ვრცლად
2017-12-11

   საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური და საერთაშორისო პროექტი DARE იწვევს ბაკალავრიატის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს , რომლებიც დაინტერესებულები არიან ეროვნული და რელიგური უმცირესობათა საკითხებით. სტუდენებმა უნდა შექმნან ესსე, რომელიც შეეხება რელიგიურ და ენიკური უმცირესობათა ინტეაეგრაციის საკითხებს. კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელი პირობაა ინგლისური ენის კარგად ფლობა.

ვრცლად
2017-12-08

 2017 წლის 13  დეკემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდება კონფერენცია-„ციფრული აბორიგენები - ჩვენ ბუკელები ვართ ... ეპიზოდი მეორე“.

ვრცლად
2017-11-29

ფინკა ბანკი საინტერესო შესაძლებლობას  გთავაზობთ და გიწვევთ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5 დეკემბერს, 13:00 საათზე, საინფორმაციო შეხვედრაზე.

ვრცლად
2017-11-28

თუ თქვენ ხართ:

-          უნივერსიტეტის რექტორი, დეკანი ან აკადემიური სექტორის წარმომადგენელი და გსურთ, რომ გამოიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები თქვენს უნივერსიტეტში;

ვრცლად
2017-11-27

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში, გამოცხადდა სამეცნიერო ფესტივალის ტიპის კონკურსი „European Researchers’ Night for 2018 and 2019”.

ვრცლად
2017-11-27

     გამოქვეყნდა  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა- „ჰორიზონტი 2020“- ის ახალი სამუშაო პროგრამა (2018-2020 წლებისთვის) –

ვრცლად
2017-11-27

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საგრანტო კონკურსებისა და სიმპოზიუმის შესახებ.

ვრცლად
2017-11-24

   თელავის იუსტიციის სახლი  აცხადებს ვაკანსიას - სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე. 

ვრცლად
2017-11-21

       უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ოდესის კვების ტექნოლოგიების ეროვნული აკადემია გიწვევთ სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების/ნაშრომების საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად
2017-11-21

   შავი ზღვის საერთაშორისო უნივერსიტეტის სახელით, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, კავკასიის უნივერსიტეტთან, სოხუმის  სახელმწიფო უნივერსიტეტთან, გორის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტთან, საქართველოს ბანკის უნივერსიტეტთან, კავკასიის საერთაშორისო უნივერსიტეტთან დაევროპის უნივერსიტეტთან ერთად, გვაქვს პატივი, მოგიწვიოთ აბრეშუმის გზის მე-13 საერთაშორისო

ვრცლად
2017-11-17

     სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე სასწავლო პროცესი  2017 წლის 27 ნოემბერს დაიწყება.

ვრცლად
2017-11-17

     შვედური  ინსტიტუტის  კურსდამთავრებულთა  ასოციაცია საქართველოში, შვედური ინსტიტუტის (SI) და შვედეთის სამეფოს საელჩოს მხარდაჭერით, ქართველი სტუდენტების ინფორმირების მიზნით, ახორციელებს პროექტს, შვედეთის მთავრობის სტიპენდიების თაობაზე. პროექტის ფარგლებში, ხორციელდება საინფორმაციო შეხვედრები სტუდენტებსა და ახალგაზრდა პროფესიონალებთან საქართველოს სხვადასხვა ქალაქში, რათა უფრო ხელმისაწვდომი გახადოს შვედური ინსტიტუტის მიერ დაფინანსებული სასწავლო, გაცვლით და სტაჟირების პროგრამები.

ვრცლად
2017-11-15

ჰაიფას უნივერსიტეტის  ბავშვის განვითარების სამაგისტრო პროგრამა ითვალისწინებს განვითარებადი ქვეყნებისათვის ფინანსურ დახმარებას და სასტიპენდიო შესაძლებლობებს.

ვრცლად
2017-11-06

       იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი,    2017  წლის  6  ნოემბრიდან     11  ნოემბრის   ჩათვლით,  ატარებს შუალედურ  წერით გამოცდებს .

ვრცლად
2017-11-03

   2018 წლის 19-23  აპრილს,  საბერძნეთის  ქ.ოლიმპიაში  გაიმართება  ყოველწლიური  ახალგაზრდული სიმპოზიუმი, სახელწოდებით- ,,Annual World Cultural Heritage Youth Symposium”.

ვრცლად
 
  2018 თებერვალი
  1

  2

  3

  4

  5

  7

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.