გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორია 
ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია
აგრონომია

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაწყებითი განათლება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.