გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახური

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.