გარე მობილობის ვადები                                                      შიდა მობილობის ვადები

დოქტორანტურა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 

    2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.