თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში მიმდინარეობს შემდეგი კვლევითი პროექტები:

  • ფილოლოგიის დეპარტამენტი
  • ისტორიის დეპარტამენტი
 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.