თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის
    2023 სექტემბერი
    mysqli_query errorIncorrect DATETIME value: '2023-9-31'