2017-11-15

   2017  წლის 24 ნოემბერს, 12:00 საათზე, იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგება ლალი აზმაიფარაშვილის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,მოზარდთა ფიზიკური განვითარებისა და ფიზიკური მომზადების თავისებურებანი“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად ( II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12).

ვრცლად
 
  2017 ნოემბერი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.