2018-01-15

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 2017-2018 სასწავლო წლის შიდა მობილობის რეგისტრაციის  ვადები განისაზღვრა შემდეგი გრაფიკით:

ვრცლად
2018-01-15

   სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის ვადები შემდეგი გრაფიკით განისაზღვრა:

ვრცლად
2018-01-12

      ინდოეთის უნივერსიტეტები აცხადებენ  რამდენიმე სასტიპენდიო პროგრამას, რომელთაგან  ერთ-ერთი   ითვალისწინებს, ინდოეთის  კულტურული  ურთიერთობების  საბჭოს მიერ  გამოცხადებული სასტიპენდიო პროგრამის ფარგლებში, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ერთ ადგილს (სტიპენდიას)  სამ (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა, დოქტურანტურა) საფეხურზე; 

ვრცლად
2018-01-09

  საერთაშორისო რეფერირებად, ინტერდისციპლინურ, ელექტრონულ ჟურნალში - ,,უახლესი კვლევები ჰუმანიტარულ და სოციალურ მეცნიერებებში "- სტატიის გამოქვეყენების მსურველები ინფორმაციისათვის ეწვიეთ შემდეგ ბმულს: www.ijlrhss.com

ვრცლად
2018-01-09

თესაუს სოციალურ, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი და სტუდენტთა კარიერული ზრდისა და დასაქმების ცენტრი უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის .ერთობლივად ატარებს შემდეგ ტრეინინგებს:

1.      ეფექტური კომუნიკაცია; საჯარო გამოსვლები და პრეზენტაციები

2.      ლიდერობა და გუნდის მართვა.

3.      კარიერის დაგეგმა, ეფექტური სივის შედგენა და გასაუბრების ტექნოლოგიები;

4.      პრექტის მართვა

ვრცლად
2017-12-28

   ჰორიზონტი 2020 პროგრამის მარი სკლოდოვსკა-კიურის ქვეპროგრამის მიმართულებით, გამოცხადდა კონკურსი „კვლევებისა და ინოვაციების პერსონალის გაცვლის“ (Research and Innovation Staff Exchange) აქტივობის შესახებ.

ვრცლად
2017-12-27

     იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი    2018  წლის  4  იანვარიდან     18   იანვარის  ჩათვლით  ატარებს  ზამთრის  სესიებს .

ვრცლად
2017-12-25

  „თსუ ქართველოლოგიური სკოლის ცენტრი“ და „ქართველოლოგიის მხარდამჭერთა საერთაშორისო ასოციაცია“ ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ფინანსური მხარდაჭერით აცხადებს კონკურსს ,,ზამთრის საერთაშორისო ქართველოლოგიური სკოლა – 2018“-ის მონაწილეთა შესარჩევად. სეზონური სკოლის პროექტის მიზანია მეცნიერებაში ქართველოლოგიის მიმართულებით დაინტერესებული ახალგაზრდების ცოდნის გაღრმავება, უახლესი სამეცნიერო კვლევების გაცნობა-პოპულარიზაცია, სამეცნიერო წრეებთან მსმენელთა ადაპტირება.

ვრცლად
2017-12-21

2018  წლის 28-29 სექტემბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის  განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი ატარებს  II  საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას

თემაზე- ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა

ვრცლად
2017-12-19

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი,,უმაღლესი განათლების შესახებ “საქართველოს კანონის 22-ე მუხლის პირველი პუნქტის, 34-ე და 35-ე მუხლების, საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2013 წლის3 სექტემბრისN 122/ნ ბრძანებით დამტკიცებული საჯარო სამართლის იურიდიული პირის–იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წესდების მე-14 მუხლის მე-8 პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტის, 26-ე და 27-ე მუხლების, უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ 2014 წლის 30 მაისს დამტკიცებული (ოქმი №15) „აკადემიური პერსონალის სამსახურში მიღების ერთიანი წესის“ შესახებ დებულების მე-4 მუხლის 4.2 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის ფაკულტეტების დეკანების სამსახურებრივი ბარათების და  აკადემიური საბჭოს 2017 წლის 19 დეკემბრის №8 საოქმო დადგენილების საფუძველზე, აცხადებსკონკურსს  აკადემიური თანამდებობების დასაკავებლად მიმდინარე წლის 19 დეკემბერს შემდეგ ფაკულტეტებზე:

ვრცლად
2017-12-14

  სლოვენიის  რესპუბლიკის  მთავრობამ  საქართველოს  მოქალაქეებისთვის  გამოყო  1 სტიპენდია  სამაგისტრო  პროგრამისთვის.  სტიპენდია  ფარავს  სწავლის ხარჯს  წელიწადში მაქსიმუმ 5000 ევროს და საცხოვრებელ და ყოველდღიურ ხარჯებს თვეში 700 ევროს ოდენობით.

ვრცლად
2017-12-11

   საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური და საერთაშორისო პროექტი DARE იწვევს ბაკალავრიატის მეორე და მესამე კურსის სტუდენტებს , რომლებიც დაინტერესებულები არიან ეროვნული და რელიგური უმცირესობათა საკითხებით. სტუდენებმა უნდა შექმნან ესსე, რომელიც შეეხება რელიგიურ და ენიკური უმცირესობათა ინტეაეგრაციის საკითხებს. კონკურსში მონაწილეობისათვის აუცილებელი პირობაა ინგლისური ენის კარგად ფლობა.

ვრცლად
2017-12-08

 2017 წლის 13  დეკემბერს,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ჩატარდება კონფერენცია-„ციფრული აბორიგენები - ჩვენ ბუკელები ვართ ... ეპიზოდი მეორე“.

ვრცლად
2017-11-29

ფინკა ბანკი საინტერესო შესაძლებლობას  გთავაზობთ და გიწვევთ  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში 5 დეკემბერს, 13:00 საათზე, საინფორმაციო შეხვედრაზე.

ვრცლად
2017-11-28

თუ თქვენ ხართ:

-          უნივერსიტეტის რექტორი, დეკანი ან აკადემიური სექტორის წარმომადგენელი და გსურთ, რომ გამოიყენოთ თანამედროვე ტექნოლოგიები თქვენს უნივერსიტეტში;

ვრცლად
2017-11-27

ჰორიზონტი 2020 პროგრამის ფარგლებში, გამოცხადდა სამეცნიერო ფესტივალის ტიპის კონკურსი „European Researchers’ Night for 2018 and 2019”.

ვრცლად
2017-11-27

     გამოქვეყნდა  ევროკავშირის კვლევისა და ინოვაციის ჩარჩო პროგრამა- „ჰორიზონტი 2020“- ის ახალი სამუშაო პროგრამა (2018-2020 წლებისთვის) –

ვრცლად
2017-11-27

რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას საგრანტო კონკურსებისა და სიმპოზიუმის შესახებ.

ვრცლად
2017-11-24

   თელავის იუსტიციის სახლი  აცხადებს ვაკანსიას - სტაჟიორი სივრცის კონსულტანტის პოზიციაზე. 

ვრცლად
2017-11-21

       უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო, ოდესის კვების ტექნოლოგიების ეროვნული აკადემია გიწვევთ სტუდენტთა სამეცნიერო შრომების/ნაშრომების საერთაშორისო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად
 
  2018 იანვარი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  13

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.