2017-04-05

       GLOW  საქართველოს აქვს 6 თვიდან ერთ წლამდე ინტერნის პროგრამა უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, რაც მათ მისცემს გამოცდილებას არასამთავრობო ორგანიზაციაში მუშაობისთვის. ამჟამად არასამთავრობო ორგანიზაცია ეძებს  მცირე გრანტების პროგრამის სტაჟიორს (ინტერნს), აგრეთვე, გლოუს ელჩის პროგრამის ინტერნს და ორ ზოგადი პროგრამის ინტერნს.  

ვრცლად
2017-03-28

       იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ღია კარის დღეები დასრულდა. 28 მარტს თესაუ-ს თელავის  მუნიციპალიტეტის სოფლების დამამთავრებელი კლასების მოსწავლეები და პედაგოგები სტუმრობდნენ.

ვრცლად
2017-03-24

       იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, ტარდება ტრენინგი, პროექტ DARE-ს ფარგლებში. 2017 წლის 5 აპრილს შეხვედრა გაიმართება ადმინისტრაციული პერსონალისთვის, 11 და 12 აპრილს -აკადემიური პერსონალისთვის.

ვრცლად
2017-03-24

   2017 წლის 25 და 26 მარტს, 11:00 საათიდან  17:00 საათამდე,  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართება დებატების ტურნირი, რომელსაც ახორციელებს არასამთავრობო ორგანიზაცია- ,,სამოქალაქო განვითარების ინსტიტუტი“,  ფონდი  ,,ღია საზოგადოება - საქართველოს“ ფინანსური მხარდაჭერით.

ვრცლად
2017-03-22

  ვილნიუსის კოლეჯი/გამოყენებით მეცნიერებათა უნივერსიტეტი აცხადებს სტუდენტების მიღებას 1-2 სასწავლო სემესტრით. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ ბაკალავრიატის, მაგისტრატურის და დოქტორანტურის სტუდენტებს. კანდიდატები უნდა ფლობდნენ ლიტვურ ან ინგლისურ ენას (მინიმუმ, B2 დონე). თვიური სტიპენია ბაკალავრიატისა და მაგისტრატურის სტუდენტებისათვის შეადგენს 380 ევროს, ხოლო დოქტორანტებისათვის -456 ევროს. მონაწილეების სწავლის საფასურს დაფარავს ლიტვის რესპუბლიკა. სასტუმროსა და მგზავრობის ხარჯებს დაფარავს თავად სტიპენდიანტი.

ვრცლად
2017-03-21

     აფხაზეთის საკითხისადმი ინტერესის და ზოგადად, თემის პოპულარიზაციის მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით, ხორციელდება ქვეპროგრამა ,,დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები" (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება №12 25.02.2016).

       სამიზნე ჯგუფებს წარმოადგენენ აფხაზეთის თემატიკაზე მომუშავე, განსაკუთრებული მიღწევებითა და წარმატებებით წარმოჩენილი, აკრედიტებული უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამების (ბაკალავრიატი, მაგისტრატურა) სტუდენტები, რომლებსაც აქვთ 80% და მეტი აკადემიური მოსწრება, გამოქვეყნებული აქვთ სამეცნიერო ნაშრომები, მონაწილეობდნენ სამეცნიერო კონფერენციებში და არიან საზოგადოებრივად აქტიურები. 

ვრცლად

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო  უნივერსიტეტი აცხადებს საგაზაფხულო მიღებას შემდეგ პროფესიულ საგანმანათლებლო  პროგრამებზე:

ვრცლად
2017-03-15

ლაგოდეხის იუსტიციის სახლი აცხადებს  სტაჟირებას სტუდენტებისთვის, ანაზღაურების გარეშე.

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

•              აუცილებელია კანდიდატი იყოს დამამთავრებელი კურსის სტუდენტი ან/და ბაკალავრი;

•              აუცილებელია ქართული ენის სრულყოფილად ცოდნა (სასურველია ინგლისურის ან/და სხვა უცხო ენების ცოდნა);

•              სასურველია საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა.

პროფესიული უნარ-ჩვევები:

ვრცლად
2017-03-14

გამოცხადდა საგნობრივ  გამოცდებზე რეგისტრაციის ვადები:

რეგისტრაცია დაიწყება 15 მარტს და გაგრძელდება 31 მარტის ჩათვლით

 

რეგისტრაცია უნდა განახორციელოთ ელექტრონულად,  ,,Online”  რეჟიმში.

შეფასებისა და გამოცდები ეროვნული ცენტრის ვებ-გვერდზე  http://www.naec.ge

ვრცლად
2017-03-10

 2017 წლის 02 მაისს, უნივერსიტეტის რექტორის 2017 წლის  10 მარტის 1/140  ბრძანებით დანიშნა ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა  ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის არჩევნები.

ვრცლად
2017-03-09

    10,11 და 12 მარტს ორგანიზაცია Social Impact Awards თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ატარებს ვორქშოფს, რომლის ფარგლებშიც, თქვენ შეისწავლით ბიზნეს- გეგმის წერას და შეუერთდებით საერთაშორისო გუნდების შეჯიბრს. კონკურსში გამარჯვებული ჯგუფები მიიღებენ დაფინანსებას, 2000 ევროს ოდენობით და საუკეთესო შედეგის შემთხვევაში, გაემგზავრებიან ევროპულ სამიტზე.

ვრცლად
2017-03-07

    სსიპ მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნულმა ცენტრმა,  განათლების მკვლევარებისთვის,  რეფერირებადი ელექტრონული ჟურნალი- „განათლების მეცნიერება“ - შექმნა.

ვრცლად
2017-03-07

2017 წლის 20 მარტს , ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ტარდება საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია თემაზე- ,,სამეცნიერო ძიება თანამედროვე სამყაროში, თეორიული საფუძვლები და ინოვაციური მიდგომები“.

ვრცლად
2017-03-07

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დიდ ბრიტანეთში  თემაზე-  „მეცნიერების თანამედროვე პრობლემები“.

საკონფერენციო სტატიების მიღების ბოლო ვადაა 15 მარტი.

ვრცლად
2017-03-06

   არასამთავრობო ორგანიზაცია ეკონომიკური პოლიტიკის ექსპერტთა ცენტრი, საქართველოს მასშტაბით, ატარებს სტუდენტურ ოლიმპიადას ეკონომიკაში (,,მომავალი ეკონომისტი’’).

ვრცლად
2017-03-01

    2017 წლის 21 მარტიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.

ვრცლად
2017-02-28

       ოთხშაბათს, 1 მარტს, 13:00 საათზე, თესაუ-ს საერთაშორისო ურთიერთობების სამსახური ჩაატარებს საინფორმაციო შეხვედრას, ,,მევლანას“ გაცვლით პროგრამასთან დაკავშირებით.

ვრცლად
2017-02-27

  2017 წლის 21 მარტიდან საარჩევნო ადმინისტრაციის მოხელეთა სასერტიფიკაციო გამოცდები იწყება.

ვრცლად
2017-02-27

 საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაციის კვლევებისა და დაგეგმვის სამმართველოს ორგანიზებით, 2017 წლის 27 აპრილს ჩატარდება საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: ,,ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები საქართველოში და სტრატეგიული მიზნები“. კონფერენციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 

ვრცლად
2017-02-24

  ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოში საქართველოდან ასარჩევი მოსამართლის კანდიდატურების შესარჩევად დღეიდან კონკურსი ცხადდება. მასში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ 30 წლიდან 65 წლამდე ასაკის საქართველოს ქმედუნარიან მოქალაქეებს, რომლებიც სრულყოფილად ფლობენ საქართველოს სახელმწიფო ენას; ევროპის საბჭოს ერთ-ერთ ოფიციალურ ენას (ინგლისური ან ფრანგული); ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას, შესაბამის პრეცედენტულ სამართალს და აქვთ ამ სფეროში მუშაობის გამოცდილება; საერთაშორისო საჯარო სამართლის პრინციპებსა და საქართველოს  კანონმდებლობას.

ვრცლად
 
  2017 ივლისი
  1

  2

  3

  4

  6

  8

  9

  11

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  28

  29

  30

  31


  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.