2019-06-03

12 ივნისს, ეროვნული თავდაცვის აკადემიაში, ტარდება სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია -,,ევროპულ-ქართული სამხედრო პოლიტიკური და სამოქალაქო ურთიერთობების ასპექტები“.

ვრცლად
2019-06-03

   06/03/2019  მაისის ჟურნალები მზადდება დასაბეჭდად.

ვრცლად
2019-05-28

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი გთავაზობთ 10 დღიან საზაფხულო სკოლას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, კერძოდ, პერნსილვანიაში. პროგრამის ღირებულებაა 3100 ამერიკული დოლარი. ღირებულება მოიცავს საცხოვრებელს, სამჯერად კვებას, სოციალურ და სპორტულ ღონისძიებებს, სუვენირებს, აეროპორტიდან და აეროპორტში ტრანფერს, პროფესიონალთა 24 საათიან მეთვალყურეობას და სამედიცინო დაზღვევას.

ვრცლად
2019-05-21

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრომ გასულ წელს მიიღო სტუდენტების ერთი ჯგუფის კეთილშობილური ინიციატივა, რაც გამოიხატებოდა ზოგადსაგანმანათლებლო სკოლების მხარდაჭერის სახით მოწყვლადი ჯგუფების მოზარდების სასწავლო პროცესში სრულფასოვანი ინტეგრაციისთვის.

ვრცლად
2019-05-17

საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო ანხორციელებს რეფორმას : ”საქართველოს მუნიციპალიტეტებში ელექტრონული სერვისების დანერგვა და განვითარება“.

ვრცლად
2019-05-17

ცხადდება ანალიტიკური/საგამოძიებო სტატიების კონკურსი.. კონკურსში მონაწილეობა შეუძლიათ, როგორც მოქმედ, ასევე, დამწყებ ჟურნალისტებს (მათ შორის, სტუდენტებსაც) და აქტივისტებს.

ვრცლად
2019-05-16

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის საგამოცდო ცენტრი, 2019 წლის 10 ივნისიდან 21 ივნისის ჩათვლით, ატარებს ზაფხულის სესიებს.

ვრცლად
2019-05-13

იაპონიის მთავრობა ყოველწლიურად აცხადებს სტიპენდიებს მკვლევარის და საბაკალავრო პროგრამებზე, რომელიც ვრცელდება საქართველოს მოქალაქეებზე.

ვრცლად
2019-05-02

ცხადდება  სტაჟირების კონკურსი თელავისა და გურჯაანის იუსტიციის სახლებში.

სტაჟირების პროცესში აპლიკანტები შეძლებენ:

ვრცლად
2019-04-30

საქართველოს იუსტიციის სამინისტროს „მონაცემთა გაცვლის სააგენტოს“ სამთავრობო კომპიუტერულ ინციდენტებზე სწრაფი დახმარების ჯგუფი CERT.GOV.GE, იწყებს ეროვნულ კიბეროლიმპიადაში მონაწილეობის მსურველთა განაცხადების მიღებას. კიბეროლიმპიადის მიზანია კიბერუსაფრთხოების სფეროს განავითარების ხელშეწყობა და პუპულარიზაცია, ასევე, იმ პერსპექტიული ახალგაზრდების გამოვლენა და წახალისება, რომლებიც შესაბამის ტექნიკურ ცოდნასა და კომპეტენციას ფლობენ.

ვრცლად
2019-04-25

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობის დასაკავებლად. დამატებითი ინფორმაციისათვის გადადით ბმულზე: დადგენილება , განცხადება

ვრცლად
2019-04-25

2019 წლის  25-27 ოქტომბერს, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში, გაიმართება

მეხუთე  საერთაშორისო  სამეცნიერო კონფერენცია- ,,კულტურათაშორისი დიალოგები“.

ვრცლად
2019-04-04

თსს აკადემიის რესტავრაციის, ხელოვნების ისტორიისა და თეორიის ფაკულტეტის ორგანიზებით, ტარდება ყოველწლიური სამეცნიერო კონფერენცია, რომელიც მოიცავს შემდეგ სფეროებს: ძველი, ახალი და თანამედროვე ხელოვნება, რესტავრაცია/კონსერვაცია, ხელოვნების მენეჯმენტი და კულტუროლოგია.

ვრცლად
2019-04-04

აკაკი წერეთლის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის ქართველოლოგიის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 2019 წლის 13-14 ივნისს  ატარებს საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას  ,,ქუთაისური საუბრები – XV"/

ვრცლად
2019-04-04

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საგამოცდო ცენტრი, 2019 წლის 15 აპრილიდან 20 აპრილის ჩათვლით, ატარებს შუალედურ წერით გამოცდებს .

ვრცლად
2019-04-01

უკრაინის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ა. მაკარენკოს სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტი გიწვევთ V საერთაშორისო სამეცნიერო პრაქტიკულ კონფერენციაზე-,,უმაღლესი განათლების ინოვაციური განვითარება: ცვლილების გლობალური, ევროპული და ეროვნული ზომები“, რომელიც ეძღვნება ა. მაკარენკოს სახელობის სახელმწიფო პედაგოგიური უნივერსიტეტის 95 წლის იუბილეს.

ვრცლად
2019-04-01

ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სტუდენტები ახორცილებენ სამეცნიერო პროექტების კონკურსის გამარჯვებულ საგანმანათლებლო პროექტს- „ეკონომიკური დებატები-ბსუ 2019“.

ვრცლად
2019-03-26

ონლაინ სწავლების პროგრამა-,,რეგიონული განვითარების პოლიტიკის საფუძვლები“-არის სასწავლო კურსი, რომელიც შეეიქმნა, რათა ხელი შეუწყოს დაინტერესებული ადამიანების ცოდნის შეძენასა და გაუმჯობესებას, რეგიონული პოლიტიკის მნიშვნელობის, მიზნებისა და პრაქტიკის შესახებ.

ვრცლად
2019-03-26

სსიპ „ბავშვთა და ახლგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“ ახალგაზრდებისთვის საგანმანათლებლო, სპორტული, შემეცნებითი და რეკრეაციული გარემოს უზრუნველსაყოფად, ახორციელებს პროგრამას- „მომვალის ბანაკი“, რომლის ერთ-ერთი მიზანია ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობა. აღნიშნული მიზნის მისაღწევად, სსიპ „ბავშვთა და ახლგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“ აცხადებს 20-30 წლის ახალგაზრდების მიღებას ბანაკის ლიდერის პოზიციაზე.

ვრცლად
2019-03-25

შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატმა, საქართველოს  საჯარო სამსახურის ბიუროსთან და საქართველოს გაეროს ასოციაციასთან თანამშრომლობით, გამოაცხადა სტაჟირების პროგრამა  ,,ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათელბლო პროგრამით (1+4 პროგრამით)“.

ვრცლად
 
  2020 მარტი
  1

  2

  3

  4

  5

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.