2019-09-30

თელავის ამერიკული კუთხე იწვევს 16-დან 25 წლამდე ახალგაზრდებს პროექტში ,,Community Ambassadors/თემის ელჩი“ მონაწილეობის მისაღებად.

ვრცლად

          იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  მისაღები გამოცდა

მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე ჩატარდება 2019 წლის 26 სექტემბერს, 11:00  საათზე ( უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია #22).

ვრცლად
2019-09-16

2019–2020  სასწავლო წლისთვის თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტიაცხადებს სტუდენტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან საგანმანათლებლო პროგრამაზე მიმართულებების მიხედვით. დეტალური ინფორმაციისათვის იხ. ბრძანება

ვრცლად
2019-09-12

17 სექტემბერს, 14:00 საათზე, ქალაქ თელავში, ისტორიული მუზეუმის ეზოში, მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი - 2019-ის ფარგლებში გაიმართება სამეცნიერო პიკნიკი.

ვრცლად
2019-08-27

თესაუში ჩარიცხულ პირველკურსელთა რეგისტრაცია  იწარმოებს 2019 წლის 2 სექტემბრიდან 26 სექტემბრის ჩათვლით. (თესაუ; კორპუსი; II სართული; ოთახი N29;)

რეგისტრაციისთვის  წარმოსადგენი დოკუმენტები:

ვრცლად
2019-08-15

შვეიცარიის მთავრობა 2020–2022 წლებში საქართველოს სთავაზობს სასწავლო სტიპენდიებს.

ვრცლად
2019-07-26

  განისაზღვრა  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  2019-2020 წლის სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, გარე მობილობის წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგისტრაციის  ვადები.

   იხილეთ თანდართული ფაილი

ვრცლად
2019-07-26

 განისაზღვრა  იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში,  2019-2020 წლის სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრში, შიდა მობილობის  წესით გადმომსვლელ პირთათვის რეგიტრაციის ვადები.

   იხილეთ თანდართული ფაილი

ვრცლად
2019-07-24

2019 წლის 11-12 ოქტომბერს საქართველოს საპატრიარქოს წმიდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართულ უნივერსიტეტში გაიმართება სოციალური კვლევებისა და ქცევითი მეცნიერებების მე-5 საერთაშორისო კონფერენცია.

ვრცლად
2019-07-19

საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-11 ნაკადს.

ვრცლად
2019-07-19

მობილობის პროცესთან დაკავშირებით, გაცნობებთ, რომ „უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებიდან სხვა უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში გადასვლის წესისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 4 თებერვლის №10/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე“ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 12 ივლისის №149/ნ ბრძანების მიხედვით, 2019 წლის 16 ივლისიდან სტუდენტების მობილობის პროცესის ადმინისტრირებას ახორციელებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირი – განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა.

ვრცლად
2019-07-08

გამოცხადდა არჩევნები სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელის პოზიციის დასაკავებლად იხილეთ ბრძანება

ვრცლად
2019-07-01

ახალგაზრდებში აფხაზეთის საკითხისადმი ინტერესის და ზოგადად თემის პოპულარიზაციის მიზნით, აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის ინიციატივით დაწესდა დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარის და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები (აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობის დადგენილება №12 25.02.2016).

ვრცლად
2019-06-24

სოციალურ მეცნიერებათა ცენტრი, პროექტის -„საქართველოს ახალგაზრდა ქალები ნატოსთვის"- ფარგლებში, აცხადებს კონკურსს, მონაწილეთა შესარჩევად.

ვრცლად
 
  2020 მაისი
  1

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  28

  29

  30

  31


  2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.