2017-07-10

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, აცხადებს კონკურსს აკადემიური თანამდებობის დასაკავებლად 2017 წლის 10 ივლისიდან:
აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 3 (სამი) წლის ვადით
სატყეო საქმის მიმართულება
ასოცირებული პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე 3 (სამი) წლის ვადით
2.1.ფიზიკის მიმართულება
ასისტენტ-პროფესორის ერთ საშტატო ერთეულზე

კონკურსში მონაწილეობის მიღების მსურველმა უნდა წარმოადგინოს:

ვრცლად
2017-07-10

აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის განათლებისა და კულტურის სამინისტრომ  „განათლების ხელშეწყობის პროგრამის“ ქვეპროგრამის  დიმიტრი (არზაყან) ემუხვარისა და ჟიული შარტავას სახელობის სტიპენდიები“ ფარგლებში სტიპენდიის მისანიჭებელ კანდიდატთა განცხადების წარდგენის ვადა განსაზღვრა.

ვრცლად
2017-07-07

2017  წლის 11 ივლისს, 11:00 საათზე, განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე შედგება ,,დაწყებითი განათლების" და ,,სპორტის" საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამების სტუდენტთა საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა. (უნივერსიტეტის II სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია #12).  

ვრცლად
2017-07-05

2017 წლის 17-18 ნოემბერს ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში პირველი საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია  ჩატარდება.

კონფერენციის თემაა „კონკურენციის პოლიტიკა: თანამედროვე ტენდენციები და გამოწვევები.“

ვრცლად
2017-06-30

  3 ივლისს ,16:00 საათზე,  თელავის დემოკრატიული ჩართულობის ცენტრში (მის. ვაჟა–ფშაველას ქ. #3) ეროვნულ-დემოკრატიული ინსტიტუტისა (NDI) და საქართველოს პარლამენტთან არსებული გენდერული თანასწორობის საბჭოს ორგანიზებით გაიმართება საჯარო შეხვედრა ოჯახში ძალადობის და ქალთა მიმართ ძალადობის წინააღმდეგ ბრძოლის, პრევენციის და ძალადობის მსხვერპლთა დაცვის შესახებ. საჯარო შეხვედრების მიზანია მოხდეს მოსახლეობის ინფორმირება ევროპის საბჭოს კონვენციაზე (სტამბოლის კონვენცია), რომელიც “ქალთა მიმართ ძალადობისა და ოჯახში  ძალადობის პრევენციისა და აღკვეთის შესახებ” საკითხებს ეხება.

ვრცლად

        26 ივნისს,  იაკობ  გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის    განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, შედგა ნესტან კვიწინაძის დისერტაციის დაცვა თემაზე -,,ბეჭდური მედიასაშუალებების როლი დარგობრივი ინგლისურის ESP (ბიზნეს ინგლისურის) სწავლებისას უმაღლეს სასწავლებლებში“- განათლების დოქტორის აკადემიური ხარისხის მოსაპოვებლად.

ვრცლად
2017-06-26

       სასტუმრო ,,ლოპოტა სპა რეზორტია“  აცხადებს ვაკანსიას  მიმტანის პოზიციაზე სოფელ ნაფარეულში.

ვრცლად

    201წლის  27 ივნისს,  დღის  11  საათზე,  შედგება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,, (ახალი და უახლესი ისტორიის“(აუდიტორია - 37) 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

ვრცლად
2017-06-26

2017წლის  27ივნისს,  დღის  10  საათზე,  შედგება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა  და მთარგმნელობითი საქმე“-(აუდიტორია 51) 

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვა

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა: „ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე“

 1. პროფესორი - ნუნუ გელდიაშვილი - კომისიის თავმჯდომარე 
 2. პროფესორი  - მანანა ღარიბაშვილი
 3. პროფესორი - როინ ჭიკაძე
ვრცლად
2017-06-23

გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროს სსიპ „გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი“ 2017 წლის 7 ივლისს, სტუდენტებისთვის მართავს დებატებს თემაზე - კომპრომისების ანალიზი: ეკოსისტემის სერვისები და ურბანული განვითარება.

ვრცლად
2017-06-23

უკრაინის განათლების და მეცნიერების სამინისტრო, უკრაინის პედაგოგიკის ინსტიტუტი, იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, პოლონეთის და  ევროპის სხვა უმაღლეს სასწავლებლებთან ერთად,  გიწვევთ საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკულ კონფერენციაში მონაწილეობის მისაღებად, რომელიც  2017 წლის 19-20 ოქტომბერს, უკრაინაში, გოგოლის სახელობის ნეჟინის  სახელმწიფო უნივერსიტეტში გაიმართება.

ვრცლად
2017-06-19

2017 წლის 6-8 სექტემბერს, სლოვაკეთის ქალაქ სენეცში, ევროკომისიის ერთობლივი კვლევის ცენტრი (JRC) გეგმავს „მტკიცებულება და პოლიტიკის მესამე საზაფხულო სკოლის“ ჩატარებას.  ეს გახლავთ პროფესიული ტრენინგი, რომლის დროსაც გადაწყვეტილების მიმღებები და მკვლევრები ერთად შეისწავლიან, თუ როგორ გამოიყენონ მტკიცებულებები ეფექტიანი პოლიტიკის განხორციელებისათვის.

ვრცლად
2017-06-19

     მიმდინარე წლის 25 ივნისს, ქალაქ თბილისში, ვაკის პარკის ტერიტორიაზე, გაიმართება ,,Job Fest 2017”, რომელიც მიზნად ისახავს დამსაქმებლებისა და ახლგაზრდების დაკავშირებას,  დასაქმებისა და სტაჟირების ხელშეწყობას,  სტუდენტებისა და/ან კურსდამთავრებულთათვის  სტაჟირების და საზაფხულო დასაქმების ხელშეწყობას. ფესტივალში მონაწილეობას მიიღებს 70-მდე კომპანია.

ვრცლად
2017-06-13

     იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი    2017  წლის   26 ივნისიდან     7   ივლისის   ჩათვლით  ატარებს  ზაფხულის  სესიებს .

ვრცლად
2017-06-12

      2017 წლის 26-27 სექტემბერს გაიმართება  მეორე საერთაშორისო კონფერენცია -,,ხელოვნება, ისტორია, ლიტერატურა და კულტურა შავი ზღვის რეგიონსა და სამხრეთ კავკასიაში“ (International conference on: “Art, History, Literature and Culture in the Black Sea Region and South Caucasus”).

ვრცლად
2017-06-08

      2017 წლის 25-27 ოქტომბერს ეროვნული არქივი, უკვე მეორედ,  ატარებს საერთაშორისო კონფერენციას-,,არქივთმცოდნეობა,  წყაროთმცოდნეობა-ტენდენციები და თანამედროვე გამოწვევები“.

ვრცლად
2017-06-08
 1. ბიზნესის ადმინისტრირების სამაგისტრო პროგრამაზე სამაგისტრო ნაშრომების  დაცვა დაინიშნა  2017 წლის 28 ივნისს, 12:00  საათზე (აუდიტორია  №100);
 2. ჟურნალისტიკის საბაკალავრო პროგრამაზე საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა დაინიშნა 14 ივლისს, 13:00 საათზე  ( აუდიტორია  №101);
 3. ტურიზმის  საბაკალავრო პროგრამაზე საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა დაინიშნა  2017 წლის 17 ივლისს, 12:00 საათზე ( აუდიტორია  №100);
 4. საჯარო მმართველობის  საბაკალავრო პროგრამაზე საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა დაინიშნა 2017 წლის  17 ივლისს, 10:00 საათზე  ( აუდიტორია  №99)

 

ვრცლად
2017-06-08

        სსიპ „ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი“,  საქართველოს მთავრობის 2017 წლის 26 აპრილის  N826  განკარგულების საფუძველზე,  ახორციელებს პროგრამას- „მომავლის ბანაკი“-, შაორის ტბის მიმდებარე ტერიტორიაზე.

ვრცლად
2017-06-06

   IDFI, საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაციასთან თანამშრომლობით და გაეროს განვითარების პროგრამის(UNDP), შვედეთის მთავრობისა და აშშ-ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) ხელშეწყობით, ახორციელებს პროექტს -,,გაეროს მდგრადი განვითარების მიზნების (SDG) შესრულების მხარდაჭერა საქართველოში“.

ვრცლად
 
  2017 სექტემბერი
  1

  2

  3

  4

  9

  10

  11

  16

  17

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.