2017-09-18

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, 2017 წლის 19 სექტემბერს, 11:00 საათზე,   ჩატარდება მაგისტრატურის მისაღები გამოცდა ეკოლოგიაში (IV სართული აუდიტორია №74). 

ვრცლად
2017-09-18
 1.  დეკორატიული გამოყენებითი ქსოვილების სპეციალისტი (მოდულური) – IV  საფეხური;
 2.  მეტყევე (ტყისმჭრელი, ტაქსატორი) - III საფეხური
 3.  ინფორმაციული ტექნოლოგი - III  საფეხური;
 4.  ტანსაცმლის მხატვრული კონსტრუირების სპეციალისტი - IV საფეხური.
 5.  კბილის ტექნიკოსი - III საფეხური;
 6. ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი (მოდულური)- V საფეხური
ვრცლად
2017-09-15

         2017  წლის  19  სექტემბერს,  11  საათზე,  მისაღები გამოცდები ჩატარდება  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  შემდეგ სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამებზე:

ვრცლად
2017-09-15

მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე საბუთების მიღება იწარმოებს 2017 წლის 21 სექტემბრიდან 29 სექტემბრის 12 საათამდე! (იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის მეორე კორპუსი, მეორე სართული, აუდიტორია #27).

ვრცლად
2017-09-15

   კორეის განვითარების ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკისა და მართვის სკოლამ  გამოაცხადა მიღება სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.

ვრცლად
2017-09-15

  2017-2018 სასწავლო წლის ,,საგნის სწავლების მეთოდიკის" სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამაზე მისაღები გამოცდა ჩატარდება განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტზე ,19 სექტემბერს 11:00 საათზე (მეორე სასწავლო კორპუსი, აუდიტორია 12).

ვრცლად
2017-09-14

alt

2017 წლის 24 სექტემბრიდან 8 ოქტომბრამდე განათლებისა და მეცნიერების  სამინისტროს ორგანიზებით, იმართება „მეცნიერებისა და ინოვაციების ფესტივალი- 2017”.

ფესტივალის მიზნებია:

ვრცლად
2017-08-01

იწყება სტატიების მიღება იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017 წლის სამეცნიერო შრომების კრებულში დასაბეჭდად.

ვრცლად
2017-09-14

        სსიპ იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის მასწავლებლის მომზადების 60 კრედიტიან პროგრამაზე  2017-2018 სასწავლო წლისთვის  მოქმედებს შემდეგი  სასწავლო გრაფიკი:

ვრცლად
2017-09-13

იაკობ  გოგებაშვილის  სახელობის  თელავის  სახელმწიფო  უნივერსიტეტის  საგამოცდო  ცენტრი    2017  წლის  20  სექტემბერს  ატარებს მისაღებ  გამოცდებს დოქტორანტურაში. 

ვრცლად
2017-09-12

რეგიონული განვითარების საზოგადოება - სასტიპენდიო ფონდი აცხადებს საბუთების მიღებას!  

ვრცლად
2017-09-12

(სსიპ) იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2017-2018 სასწავლო წლისათვის აცხადებს აპლიკანტთა მიღებას მასწავლებლის მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე (92 ადგილი) შემდეგი მიმართულებების მიხედვით:

ვრცლად
2017-09-08

2017 წლის 14-17 ოქტომბერს, თბილისში, თემაზე- ,,ბიზნეს ლიდერობის ქოუჩინგი / ნლპ & ქოუჩინგი“ ( საერთაშორისო ტრენერი: რობი სტაინჰაუსი (Robbie Steinhouse)

ვრცლად
2017-09-07

    სსიპ საქართველოს ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია ატარებს რიგით მესამე რეგიონალურ კონფერენციას თემაზე- „ტურიზმის განვითარების პერსპექტივები სამცხე-ჯავახეთში, ქვემო და შიდა ქართლში“. კონფერენცია 2017 წლის 23 სექტემბერს ქ.ბორჯომში გაიმართება.

ვრცლად
2017-09-06

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის 2017-2018 სასწავლო წლის სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე   2017-2018  სასწავლო წელი დაიწყება 2017  წლის 25 სექტემბერს და დასრულდება   2018  წლის 22 ივნისს;

ვრცლად
2017-09-06

იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტში  2017-2018  სასწავლო წელი   (ბაკალავრიატში/ ერთსაფეხურიან   პროგრამებზე/ ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამაზე )   2017 წლის 18  სექტემბერს დაიწყება.   

ვრცლად
2017-09-05

   2017    წლის  7 სექტემბერს,  ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტზე, გაიმართება საბაკალავრო ნაშრომების დაცვა:

ვრცლად
2017-09-05

     საჯარო სამსახურის ბიურო იწყებს სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამის მე-7 ნაკადს. სტაჟირების სახელმწიფო პროგრამაში მონაწილეობის მისაღებად აუცილებელია, სტაჟიორობის კანდიდატმა განაცხადოს წერილობითი თანხმობა სტაჟირების კონკრეტულ ნაკადში მონაწილეობის შესახებ შესაბამის უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებაში, არაუგვიანეს ერთი თვისა.

ვრცლად
2017-09-05

     კორეის ევჰას ქალთა უნივერსიტეტმა (Ewha Womans University) გამოაცხადა მიღება 2018 წლის გაზაფხულის სემესტრის საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამებზე.

ვრცლად
2017-08-29

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოქტორანტურაში, 2017-2018 სასწავლო წლისათვის, სტუდენტთა მიღება განხორციელდება  შემდეგ სადოქტორო საგანმანათლებლო პროგრამებზე: 

ვრცლად
 
  2017 ნოემბერი
  1

  4

  5

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  16

  18

  19

  20

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.