თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!
გ ა ნ ც ხ ა დ ე ბ ა

 2021 წლის 19  ივლისს , დღის 12  საათზე შედგება სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა ,, ტიპოლოგიური ლინგვისტიკა და მთარგმნელობითი საქმე ამაგისტრო ნაშრომის  დაცვა (დისტანციურ რეჟიმში).

სამაგისტრო ნაშრომის დაცვის  კომისია:

1.პროფესორი- ნუნუ გელდიაშვილიკომისიის თავმჯდომარე

2. პროფესორი- მანანა ღარიბაშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი- ელენე ფილაშვილი

4. ასისტენტ-პროფესორი- შორენა ლაზვიაშვილი

სააპელაციო კომისია:

1.ასისტენტ-პროფესორი შორენა წიგნაძე

1. ნინო გურგენიძე -  პერსონაჟის ენობრივი პორტრეტი (ქართული და ინგლისური მასალის შედარება-შეპირისპირებითი ანალიზი) - ხელმძღვანელები: პროფესორი  ნუნუ გელდიაშვილი; პროფესორი  მანანა ღარიბაშვილი.

 
მნახველთა რაოდენობა: 530
 
 
 
 
  2021 სექტემბერი
  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.