იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY
იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის განცხადება

2024 წლის 16, 20 და 21 თებერვალს,  დღის 11 საათზე შედგება სხვადასხვა საბაკალავრო და სამაგისტრო საგანმანთლებლო პროგრამის ნაშრომის დაცვა

                               21. 02. 2024 – 11 საათზე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა -  ქართული ფილოლოგია

1.      პროფესორი - ნინო კოჭლოშვილი (თავჯდომარე)

2.      ასოცირებული პროფესორი - ნინო გიორგაძე

3.       ასოცირებული პროფესორი - ნინო გოგიაშვილი

სააპელაციო კომისია:

1.       ასოცირებული პროფესორი - ელენე ფილაშვილი

2.      ასისტენტ პროფესორი - შორენა წიგნაძე

3.      მოწვეული დოქტორი - ნანა რჩეულიშვილი

                               21. 02. 2024 – 11 საათზე

საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ისტორია:

1. პროფესორი - თენგიზ სიმაშვილი  (თავმჯდომარე)

2. ასოცირებული პროფესორი - თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

3. ასოცირებული პროფესორი - ალექსანდრე მოსიაშვილი

4. ასოცირებული პროფესორი - მადონა ქებაძე

5. ასოცირებული პროფესორი - ზაურ გუმაშვილი

    სააპელაციო კომისია:

1. პროფესორი - გიორგი გოცირიძე

2. მოწვეული დოქტორი - ალექსანდრე ოთარაშვილი

3. მოწვეული მასწავლებელი - თამარ ღურწკაია

20. 02. 2024 – 11 საათზე

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორია

      1. პროფესორი თენგიზ სიმაშვილი - თავმჯდომარე

      2. ასოცირებული პროფესორი - მადონა ქებაძე

      3. ასოცირებული პროფესორი - ალექსანდრე მოსიაშვილი

სააპელაციო კომისია

      1. პროფესორი - გიორგი გოცირიძე

      2. ასოცირებული პროფესორი - ზაურ გუმაშვილი

      3. ასოცირებული პროფესორი - თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

                                16. 02. 2024 – 11 საათზე 

სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა - ლინგვისტიკა

1.   პროფესორი - ნუნუ გელდიაშვილი - თავმჯდომარე

2.      პროფესორი - მანანა ღარიბაშვილი

3.      ასოცირებული პროფესორი - შორენა ლაზვიაშვილი

სააპელაციო კომისია:

1.      ასოცირებული პროფესორი - ელენე ფილაშვილი

2.      ასისტენტ პროფესორი - შორენა წიგნაძე

3.      ასოცირებული პროფესორი - ნინო ძამუკაშვილი

                                           ქართული ფილოლოგიის საბაკალავრო

საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. სოფიო ტიბუნაშვილი - „სასწაულები ქართულ ჰაგიოგრაფიულ მწერლობაში“ -ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. ნინო გიორგაძე

2. ეკატერინე გაბისკირია - „ილია ჭავჭავაძის სახე ქართველ მწერალთა მემუარებში (შ. დადიანი, ი. მანსვეტაშვილი, ა. ჯორჯაძე, ე. თაყაიშვილი)“ - ხელმძღვანელი: მოწვეული დოქტორი ნანა რჩეულიშვილი

3. თათია ერემეიშვილი - „აფორისტული შეგონებების არსი კონსტანტინე გამსახურდიას ისტორიულ რომანში "დიდოსტატის კონსტანტინეს მარჯვენა”-ხელმძღვანელი: პროფ. ნინო კოჭლოშვილი

ისტორიის საბაკალავრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. ნიკოლოზ შოშიკელაშვილი - „გერმანიის როლი საქართველოს სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენაში (1918 წლის 26 მაისი)“ - ხელმძღვანელი: პროფ. გიორგი გოცირიძე

2. მარიამ წიფლაშვილი - „რამდენიმე ეპიზოდი სოფელ გულგულის საზოგადოებრივ - პოლიტიკური ცხოვრების ისტორიიდან - ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

3. ირაკლი საბანაძე - „დისიდენტური მოძრაობა და „ბოროტების იმპერიის“ აღსასრული“ - ხელმძღვანელი: ასოც. პროფ. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

საქართველოს ახალი და უახლესი ისტორიის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

შალვა ოზმანიანი - „მეორე მსოფლიო ომი (1934-1945) და საქართველო (თელავის მაგალითზე)“ - ხელმძღვანელები: ასოც . პროფ. მადონა ქებაძე და ასოც. პროფ. თეიმრაზ ახალმოსულიშვილი

ლინგვისტიკის სამაგისტრო საგანმანათლებლო პროგრამა:

1. ლინდა ფარეულიძე -„ შედარება ქართულ და ინგლისურენოვან თანამედროვე პოეზიაში“ - ხელმძღვანელები: პროფ. მანანა ღარიბაშვილი, ასოც. პროფ. ელენე ფილაშვილი

 
მნახველთა რაოდენობა: 220
 
 
 
 
  2024 მარტი
  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.