ინოვაციის ფონდის(CIF) მიერ გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა

კონკურენტული ინოვაციის ფონდი (CIF) გაცნობებთ, რომ საგრანტო კონკურსის საკონსულტაციო შეხვედრა გაიმართება 2023 წლის 8 ნოემბერს, 15:00 საათზე.

დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა ექნებათ, დეტალურად გაეცნონ საგრანტო კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო პროცედურებს, შესავსებ დოკუმენტაციასა და სხვა მნიშვნელოვან საკითხებს. ასევე, CIF-ის გუნდის წარმომადგენლები უპასუხებენ კონკურსში მონაწილეობასთან დაკავშირებით დასმულ შეკითხვებს.

საინფორმაციო-საკონსულტაციო ხასიათის შეხვედრა შედგება ელექტრონული საკომუნიკაციო საშუალების - Microsoft Teams, მეშვეობით. იხილეთ ბმული (შეხვედრის ID: 448 111 180 709 , pass: pyMUWF).

დამატებით, გაცნობებთ, რომ დაგეგმილი საკონსულტაციო შეხვედრის ბმული ხელმისაწვდომია ვებგვერდზე: http://iiq.gov.ge/.

კონკურსთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია შეგიძლიათ იხილოთ საგრანტო პორტალზე - www.grants.gov.ge.

შეგახსენებთ, კონკურსი გამოცხადდა 2023 წლის 28 სექტემბერს „სწავლის სფეროების კლასიფიკატორის“ შემდეგი ფართო სფეროების უმაღლესი საგანმანათლებლო პროგრამებისათვის:

ა) საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები, მათემატიკა და სტატისტიკა; ბ) ინფორმაციისა და კომუნიკაციის ტექნოლოგიები;

გ) ინჟინერია, წარმოება და მშენებლობა;

დ) სოფლის მეურნეობა, მეტყევეობა, მეთევზეობა, ვეტერინარია; ე) განათლება;

ვ) ჯანდაცვა, სოციალური კეთილდღეობა.

კონკურსის თემატიკა:

 1. სწავლა-სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებასა და ინდუსტრიის/დამსაქმებლის საჭიროებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო პროგრამების ერთობლივად, მათ შორის, საჯარო-კერძო უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების პარტნიორობით, შექმნა/განვითარება/განხორციელება (ერთობლივი სწავლება/სტაჟირება ან/და სხვა ინიციატივები სწავლების სხვადასხვა საფეხურზე, მათ შორის, სტრუქტურირებული სადოქტორო პროგრამები;
 2. უცხო ქვეყნის კანონმდებლობის შესაბამისად აღიარებულ უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებასთან თანამშრომლობით, ერთობლივი აკადემიური ხარისხის (მათ შორის, ე.წ. „ორმაგი ხარისხის“) მინიჭების და /ან საერთაშორისო აკრედიტაციის ხელშეწყობის მიზნით საგანმანათლებლო პროგრამების შექმნა/განვითარება; 3. უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების ხელშეწყობა, სსიპ - განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრის მიერ აღიარებული უცხოური ორგანიზაციის აკრედიტაციის მინიჭების მიზნით.პროექტს ახორციელებს საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო და ის, დაფინანსებულია მსოფლიო ბანკის მიერ
 
მნახველთა რაოდენობა: 381
 
 
 
 
  2023 დეკემბერი

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  13

  14

  15

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30

  31


  2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.