თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!
სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს კონკურსს სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად

სსიპ იაკობ გოგებაშვილის სახელობის თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 2021 წლის 13 აგვისტოს  აცხადებს კონკურსს  სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დასაფინანსებლად აგრარული, განათლების, ჰუმანიტარული და კავკასიის შემსწავლელი კვლევების მიმართულებებით.

გამოყოფილი თანხის მაქსიმალური ოდენობა თითოეული მიმართულებისათვის  შეადგენს:  

 • აგრარული მეცნიერებები - 65000 ლარი;
 • განათლების მეცნიერებები -15000 ლარი;
 • ჰუმანიტარული მეცნიერებები - 15000 ლარი;
 • კავკასიის შემსწავლელი კვლევები - 15000 ლარი.

საკონკურსო დოკუმენტაცია მიიღება 2021 წლის 20 აგვისტოდან 30 აგვისტოს ჩათვლით 12:00 საათიდან 15:00 საათამდე  უნივერსიტეტის კანცელარიაში  დალუქული კონვერტით (გარდა ,,განცხადებისა“) ,,სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ“            დებულების მე-6 მუხლის შესაბამისად.

დეტალური ინფორმაცია კონკურსისა და წარმოსადგენი დოკუმენტაციის  შესახებ იხ. ბმულზე_დებულება  ,,სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების დაფინანსების შესახებ“

მნიშვნელოვანი თარიღები:

 • კონკურსის გამოცხადება: 13 აგვისტო;
 • საკონკურსო დოკუმენტაციის მიღება: 20 აგვისტო - 30 აგვისტო;
 • საკონკურსო დოკუმენტაციის სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა: 31 აგვისტო - 3  სექტემბერი;
 • აკადემიური საბჭოს მიერ შერჩეული სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების ხელმძღვანელთა პრეზენტაციების მოსმენა: 6- 7 სექტემბერი;
 • შერჩეული და მოწონებული პროექტების გარე ექსპერტებისათვის შესაფასებლად გადაცემა და შეფასება: 8 - 14 სექტემბრი;
 • წარმომადგენლობითი საბჭოს მიერ დასაფინანსებლად წარდგენილი პროექტების დამტკიცება:  20 სექტემბერი;
 • საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება - 20-25 სექტემბერი.
 
მნახველთა რაოდენობა: 378
 
 
 
 
  2021 სექტემბერი
  1

  2

  4

  5

  6

  7

  8

  10

  11

  12

  14

  16

  17

  18

  19

  20

  21

  22

  23

  24

  25

  26

  27

  28

  29

  30


  2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.