ეკონომიკის და ტურიზმის დეპარტამენტი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასიტენტ-პროფესორები:

ფილოსოფიისა და სოციალურ მეცნიერებათა დეპარტამენტი 

 

პროფესორები:

მარინე კვაჭაძე

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.