ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელენე ფილაშვილი

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.