ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელენე ფილაშვილი

ტელ: +(995) 593 50 42 70

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.