საკონტაქტო ინფორმაცია:


დეკანატი:
ტელეფონი: 0 (350) 27-32-66

ელ: ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

 

დეკანი
ნინო კოჭლოშვილი
ტელ: +(995) 5 93 33 58 71
e-mail: nkochloshvili@gmail.com

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელენე ფილაშვილი

ტელ: +(995) 593 50 42 70

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.