სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის
სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

 1. გონაშვილი მაია
 2. რინკიაშვილი ნანა
 3. ალადაშვილი მაია
 4. ელიზბარაშვილი ელიზბარ
 5. ზუბიტაშვილი თამარ
 6. თამარაშვილი თამარ
 7. კახაშვილი ნინო
 8. კვაჭაძე მარინე
 9. სიბაშვილი გივი
 10. შიოშვილი ირმა
 11. ცქიტიშვილი ნელი
 12. ძამუკაშვილი ლალი
 13. ჭკადუა შალვა
 14. ხიზანიშვილი ნანული
 15. ჯიმშიტაშვილი ია
 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.