ისტორიის დეპარტამენტი

პროფესორები:

 • გიორგი გოცირიძე

 • თენგიზ სიმაშვილი

 • თეიმურაზ ვახტანგიშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • ზაურ გუმაშვილი

 • ალექსანდრე მოსიაშვილი

 • თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

 • მადონა ქებაძე

ასისტენტ-პროფესორები:

 • ნუნუ მიქელაძე

 • მაია ბურდიაშვილი

ასისტენტი

 • გიორგი ლაღიაშვილი

ქართული ფილოლოგიის დეპარტამენტი

პროფესორები:

 • ნუნუ გელდიაშვილი

 • ქეთევან გიგაშვილი

 • როინ ჭიკაძე

 • ნინო კოჭლოშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • ნინო გიორგაძე (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)
 • ნანა რჩეულიშვილი
 • მაყვალა მიქელაძე 

 • ლია ტალახაძე

 • ნინო გოგიაშვილი

 • ისაკო მეფარიშვილი

ასისტენტ-პროფესორები:

 • მზია გიგაშვილი

 • ელენე ფილაშვილი

უცხო ენებისა და ლიტერატურის დეპარტამენტი

ასოცირებული პროფესორები:

 • ცისანა მოდებაძე (დეპარტამენტის ხელმძღვანელი)
 • სედა ასატუროვა

ასისტენტ-პროფესორები:

 • ანა გიგაური

 • შორენა ლაზვიაშვილი

 • მედეა მეტრეველი

 • ნინო ძამუკაშვილი

   

მასწავლებელი:

 • ლალი სეხნიაშვილი
 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.