განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

 

1.         ასოცირებული პროფესორი დავით მახაშვილი

2.         პროფესორი ნინო მოდებაძე

3.         პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი

4.         ასოცირებული პროფესორი ნინო ბასილაშვილი

5.         ასოცირებული პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე

6.         ასოცირებული პროფესორი ქეთევან კახიანი

7.         ასოცირებული პროფესორი შორენა ძამუკაშვილი

8.         ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე

9.         ასისტენტ პროფესორი ნათია გაბაშვილი

10.       ასისტენტ პროფესორი გივი ეჟიშვილი

11.       ასისტენტ პროფესორი ია ჩაქიაშვილი

12.       ასისტენტ პროფესორი დარეჯან გაგნიძე

13.       ლიკა სულიკაშვილი - სტუდენტი

14.       ანა სარქისაშვილი - სტუდენტი

15.       რობინი პაატაშვილი - სტუდენტი

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.