ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო:

1.ნუნუ გელდიაშვილი

2.ქეთევან გიგაშვილი

3.როინ ჭიკაძე

4.ნინო კოჭლოშვილი

5.თენგიზ სიმაშვილი

6.გიორგი გოცირიძე

7.თეიმურაზ ვახტანგიშვილი

8.მანანა ღარიბაშვილი

9.მაყვალა მიქელაძე

10.ლია ტალახაძე

11.ნანა რჩეულიშვილი

12.ნინო გიორგაძე

13.ნინო გოგიაშვილი

14.ისაკო მეფარიშვილი

15.ზაურ გუმაშვილი

16.ალექსანდრე მოსიაშვილი

17.თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

18.მადონა ქებაძე

19. ცისანა მოდებაძე

20.სედა ასატუროვი

21.ელენე ფილაშვილი

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.