განათლების მეცნიერებათა დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

 • ჰამლეტ რაზმაძე

წევრები

პროფესორები:

 • ნინო მოდებაძე
 • ნინო ნახუცრიშვილი
 • დავით მახაშვილი

ასოცირებული პროფესორები:

 • თამარ მიქელაძე
 • შორენა ძამუკაშვილი
 • ნინო ბასილაშვილი
 • ჰამლეტ რაზმაძე
 • ქეთევან კახიანი

ასისტენტ-პროფესორები:

 • ია ჩაქიაშვილი 
 • გივი ეჟიშვილი 
 • ნათია გაბაშვილი 

მასწავლებელი

 • თენგიზ კაციტაძე
 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.