ფაკულტეტის ხარისხის სამსახურის უფროსი

ია ჯიმშიტაშვილი

 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.