სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტის

საბჭოს შემადგენლობა

 1. რინკიაშვილი ნანა , პროფესორი - თავმჯდომარე

 2. ჯიმშიტაშვილი ია, პროფესორი - მდივანი

 3. შიოშვილი ირმა, პროფესორი

 4. ხიზანიშვილი ნანული , ასოცირებული პროფესორი

 5. ჭკადუა შალვა, ასოცირებული პროფესორი

 6. კახაშვილი ნინო, ასოცირებული პროფესორი

 7. ალადაშვილი მაია, ასოცირებული პროფესორი

 8. ელიზბარაშვილი ელიზბარ, ასოცირებული პროფესორი

 9. ზუბიტაშვილი თამარ, ასოცირებული პროფესორი

 10. თამარაშვილი თამარ, ასოცირებული პროფესორი

 11. სიბაშვილი გიორგი, ასოცირებული პროფესორი

 12. ცქიტიშვილი ნელი, ასოცირებული პროფესორი

 13. ძამუკაშვილი ლალი, ასოცირებული პროფესორი

 14. ჭელიძე სალომე, ასოცირებული პროფესორი

 15. ბასილაშვილი ნათელა, ასისტენტ-პროფესორი

 16. ბიწაძე ნატალია, ასისტენტ-პროფესორი

 17. დოლიძე გიორგი, ასისტენტი

 18. მაისურაძე მზია, ასისტენტი

 19. ჯეირანაშვილი თამარ, სტუდენტი

 20. ჭიკაძე გიორგი, სტუდენტი

 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.