მათემატიკის, ინფორმატიკისა და ფიზიკის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

სვიმონ ოხანაშვილი

წევრები

ასოცირებული პროფესორი

 ასისტენტ -პროფესორი

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა დეპარტამენტი


ხელმძღვანელი

თამარ ნადირაძე

წევრები

პროფესორი

 ასოცირებული პროფესორი

 ასისტენტ- პროფესორი

  • დარეჯან მარგალიტაშვილი
  • ვლადიმერ გორგიშელი

ჯანდაცვის დეპარტამენტი

ხელმძღვანელი

ნანა ნაცვლიშვილი

წევრები

ასოცირებული პროფესორი

  • ნანა ნაცვლიშვილი

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.