თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

 Department of Natural Sciences and Information Technologies

 

Professors:

Associate Professors:

Assistant Professors:

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved