1. ლეილა ბედიანიძე

ა) CV
ბ) ავტორეფერატი
გ)დისერტაცია

  1. თეიმურაზ კორტავა

ა) CV
ბ) ავტორეფერატი
გ) დისერტაცია

  1. ნინო ვეფხიშვილი

ა) CV
ბ) ავტორეფერატი
გ) დისერტაცია

  1. გიორგი დაქიშვილი

ა) CV
ბ) ავტორეფერატი
გ)დისერტაცია

  1. ლალი ელანიძე

ა) CV
ბ) ავტორეფერატი
გ)დისერტაცია

  1. თეა ქიტუაშვილი

ა) CV
ბ) ავტორეფერატი
გ)დისერტაცია

 1. ანა ასაშვილი
 2. cv
 3. ავტორეფერატი
 4. დისერტაცია
 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.