ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

 1. მჭედლური თეა –პროფესორი
 2. ნადირაძე თამარ –პროფესორი
 3. ელიზბარაშვილი ელიზბარ –პროფესორი
 4. დავითაშვილი მაგდა – პროფესორი
 5. აზიკური გელა – ასოცირებული პროფესორი
 6. ზუროშვილი ლამარა – ასოცირებული პროფესორი
 7. ბურდული მარადი – ასოცირებული პროფესორი
 8. ნაცვლიშვილი ნანა – ასოცირებული პროფესორი
 9. ჭინჭარაშვილი იზოლდა – ასოცირებული პროფესორი
 10. ბერძენიშვილი ნანა – ასოცირებული პროფესორი
 11. ზაქარიაშვილი მარიამ – ასოცირებული პროფესორი
 12. ოხანაშვილი სვიმონ – ასოცირებული პროფესორი
 13. მჭედლიშვილი დიანა – ასოცირებული პროფესორი
 14. აღნიაშვილი მერაბ – ასოცირებული პროფესორი
 15. როსტომაშვილი ზურაბ – ასოცირებული პროფესორი
 16. ჭანკოტაძე აკაკი – ასისტენტ-პროფესორი
 17. გორგიშელი ვლადიმერ – ასისტენტ-პროფესორი
 18. ჟონჟოლაძე ნინო – ასისტენტ-პროფესორი
 19. დარეჯან მარგარიტაშვილი – ასისტენტ-პროფესორი
 20. ფირანიშვილი რუსუდან – ასისტენტ-პროფესორი
 21. ლაჩაშვილი თამაზ – ასისტენტ-პროფესორი
 22. ბერუაშვილი გვანცა – ასისტენტი
 23. შენგელიძე გიორგი – ასისტენტი
 
 

2017 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.