ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა 

ფაკულტეტის საბჭო:

 

 1. პროფესორი - თამარ ნადირაძე 

 2. პროფესორი - მაგდა დავითაშვილი 

 3. პროფესორი - ელიზბარ ელიზბარაშვილი 

 4. პროფესორი - თეა მჭედლური 

 5. ასოცირებული პროფესორი - გელა აზიკური 

 6. ასოცირებული პროფესორი - ლამარა ზუროშვილი 

 7. ასოცირებული პროფესორი - იზოლდა ჭინჭარაშვილი 

 8. ასოცირებული პროფესორი - ნანა ბერძენიშვილი 

 9. ასოცირებული პროფესორი - სვიმონ ოხანაშვილი 

 10. ასოცირებული პროფესორი - მარიამ ზაქარიაშვილი 

 11. ასოცირებული პროფესორი - მერაბ აღნიაშვილი 

 12. ასოცირებული პროფესორი - დიანა მჭედლიშვილი 

 13. ასისტენტ-პროფესორი - დარეჯან მარგალიტაშვილი

 14. ასისტენტ-პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე 

 15. ასისტენტ-პროფესორი - თამაზი ლაჩაშვილი 

 16. სტუდენტი - მარიამი ბაციაშვილი

 17. სტუდენტი - მარიამი კირვალიძე

 18. სტუდენტი - ანა ამონაშვილი

 19. სტუდენტი - მარი წულუკიძე 
 

2020 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.