ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა

ფაკულტეტის საბჭო:

 

 1. პროფესორი - თამარ ნადირაძე
 2. პროფესორი - მაგდა დავითაშვილი
 3. პროფესორი - ელიზბარ ელიზბარაშვილი
 4. პროფესორი - თეა მჭედლური
 5. ასოცირებული პროფესორი - გელა აზიკური
 6. ასოცირებული პროფესორი - ლამარა ზუროშვილი
 7. ასოცირებული პროფესორი - ნანა ნაცვლიშვილი
 8. ასოცირებული პროფესორი - იზოლდა ჭინჭარაშვილი
 9. ასოცირებული პროფესორი - ნანა ბერძენიშვილი
 10. ასოცირებული პროფესორი - სვიმონ ოხანაშვილი
 11. ასოცირებული პროფესორი - მარიამ ზაქარიაშვილი
 12. ასოცირებული პროფესორი - მერაბ აღნიაშვილი
 13. ასოცირებული პროფესორი - დიანა მჭედლიშვილი
 14. ასისტენტ-პროფესორი - აკაკი ჭანკოტაძე
 15. ასისტენტ-პროფესორი - დარეჯანი მარგალიტაშვილი
 16. ასისტენტ-პროფესორი - ვლადიმერ გორგიშელი
 17. ასისტენტ-პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე
 18. ასისტენტ-პროფესორი - რუსუდან ფირანიშვილი
 19. ასისტენტ-პროფესორი - თამაზი ლაჩაშვილი
 20. ასისტენტი - გვანცა ბერუაშვილი
 21. სტუდენტი -  ნინო თაგვაშვილი
 22. სტუდენტი - მარი მამუკელაშვილი
 23. სტუდენტი - თინათინი ღვინიაშვილი-ჩხიკვიშვილი
 24. სტუდენტი - თამილა შიუკაშვილი
 25. სტუდენტი - მარი წულუკიძე
 26. სტუდენტი -  მარიამი ჯაშიაშვილი

 

 

 
 

2018 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.