თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

Members of the Faculty Board of Exact and Natural Sciences:

1.      Professor - Tamar nadiradze

2.       Professor  - Magda Davitashvili

3.      Professor  -  Tea mchedluri

4.      Associate Professor - Gela Azikuri

5.      Associate Professor  - Lamara Zuroshvili

6.      Associate Professor - Nana Berdzenishvili

7.      Associate Professor -  Svimon Okhanashvili

8.      Associate Professor  - Mariam Zakariashvili

9.      Assistant professor -  Darejan Margalitashvili

10.   Assistant professor  - Nino JonJoladze

11.   Assistant professor  - Tamaz Lachashvil

12.    Student - Mariam Baciashvili

13.   Student  - Ana  amonashvili

14.   Student  -  Mari  Tsulukidze

 
 

2021 © 2016 © All rights reserved