საფინანსო სამსახურის თანამშრომლები

საფინანსო სამსახურის ხელმძღვანელი
მურმან თაგოშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტერი
ნანა იაგანაშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ლალი ვარდოშვილი 

საფინანსო სამსახურის მთავარი ბუღალტრის თანაშემწე 

თამარ სოზაშვილი

საფინანსო სამსახურის მთავარი სპეციალისტი
ელენე სონღულაშვილი 

საფინანსო სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი 

იზა ფადიურაშვილი ოთარაშვილი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.