ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის თანამშრომლები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

თარაში გიორგაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

თენგიზი კუკუნაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

დიმიტრი ყვარელაშვილი

 

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.