ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის თანამშრომლები

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის უფროსი

თენგიზი კუკუნაშვილი

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი

დიმიტრი ყვარელაშვილი

 განათლების მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ადმინისტრატორი

თარაში გიორგაძე

ინფორმაციული ტექნოლოგიების სამსახურის მთავარი სპეციალისტი

 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.