თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!


მისამართი

ქ. თელავი, 2200 ქართული უნივერსიტეტის ქუჩაN1
ელ-ფოსტა: info@tesau.edu.ge

რექტორი
ტელ: (0350) 27 24 01
ელ-ფოსტა: rector@tesau.edu.ge

რექტორის მოადგილე
ტელ: (0350) 27 37 51
ელ-ფოსტა: vicerector@tesau.edu.ge

ადმინისტრაციის ხელმძღვანელი
ტელ: (0350) 23 22 11
ელ-ფოსტა: administration@tesau.edu.ge

რექტორის მისაღები:
ტელ: (0350) 27 24 01
ელ-ფოსტა: secretariat@tesau.edu.ge

საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური:
ტელ: (0350) 23 11 00
ელ-ფოსტა: pr@tesau.edu.ge

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური: 
ტელ: (0350) 27 59 82
ელ-ფოსტა: quality@tesau.edu.ge

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ტელ: 0 (350) 27-32-66
ელ: ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ტელ: 23 36 70
E-mail: manana. kevlishvili@tesau.edu.ge

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ტელ: 0(350) 27 11 76
E-mail: edu.faculty@tesau.edu.ge

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი
ტელ: 0 (350) 27 33 20
E-mail: ntrl.sciences@tesau.edu.ge

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი
ტელ: 0(350) 23 36 71
ელ-ფოსტა: rinkiashvili@gmail.com
2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.