კანცელარია

კანცელარიის უფროსი

მანანა ბეჟანიშვილი 

კანცელარიის მთავარი სპეციალისტი

მაია ჭედია 

მანანა რუაძე 

მადონა გოგობერიშვილი 

კანცელარიის წამყვანი სპეციალისტი

ნათია ხახონაიძე 

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.