იურიდიული სამსახურის თანამშრომლები

იურიდიული სამსახურის უფროსი

ჯუმბერ მაილაშვილი

ადამიანური რესურსების მართვის განყოფილების უფროსი

ქეთევან ხმალაძე

იურიდიული სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 

მაკა გიორგელაშვილი

იურიდიული სამსახურის წამყვანი სპეციალისტი 

ლეილა ცხოვრებაშვილი

ნინო იაკაშვილი

იურიდიული სამსახურის  კონსულტანტი

ირმა მახათაძე

 

 

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.