თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ქართული უნივერსიტეტის ქუჩა N1

2200, თელავი

თესაუ, I კორპუსი, ოთახი N47

ტელ: (+995 350) 27 15 33

E-mail: ir.head@tesau.edu.ge

https://www.facebook.com/Telavi-University-IR-705706459442745

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.