იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორია 

ქართული ფილოლოგია

ინგლისური ფილოლოგია

აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია

სასურსათო ტექნოლოგია(MINOR)

აგრონომია

აგრონომია (MINOR)

ბიოლოგია

სოციალურ მეცნიერებათა, ბიზნესისა და სამართლის ფაკულტეტი

ბიზნესის ადმინისტრირება

სამართალი

საჯარო მმართველობა

ტურიზმი

ეკონომიკა

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.