ბაკალავრიატი

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ისტორია 
ქართული ენა და ლიტერატურა
ინგლისური ენა და ლიტერატურა

აგრარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სასურსათო ტექნოლოგია
აგრონომია

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტი

დაწყებითი განათლება

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 

    2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.