თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

ჰორიზონტი ევროპა

„ჰორიზონტი ევროპა“ წარმოადგენს ევროკავშირის კვლევებისა და ინოვაციების დაფინანსების უმსხვილეს ჩარჩო პროგრამას დაახლოებით 95,5 მილიარდი ევროს ბიუჯეტით. პროგრამა მიზნად ისახავს, ხელი შეუწყოს ბრწყინვალე მეცნიერებას, უპასუხოს საზოგადოებრივ და ინდუსტრიულ გამოწვევებს.

თესაუს Horizon Europe-ის საუნივერსიტეტო სამეცნიერო საგრანტო ოფისი შეიქმნა 2021 წელს. საგრანტო ოფისის მიზანია თესაუს მკვლევართა ჯგუფების მხარდაჭერა კონკურენტუნარიანი საპროექტო განაცხადების მომზადებასა და შემდგომში მათ მართვაში.

ეწვიეთ ჰორიზონტი ევროპა საქართველოს ეროვნული ოფისის ვებგვერდს:

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.