იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

სახელმძღვანელო ციტირების ინდექსის შესახებ 

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია ,,განათლება, კვლევა, პრაქტიკა" შრომების კრებული  (2022წ)

 
 

    2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.