თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Finance Office Staff

 

Head of the Finance Office

Murman Tagoshvili 

Account General of the Finance Office

Nana Iaganashvili 

Chief Specialist of the Finance Office

Lali Vardoshvili 

Consultant of the Finance Office

Tamar Sozashvili

Chief Specialist of the Finance Office

Elene Songulashvili 

Leading Specialist of the Finance Office (on contract)

Iza Phadiurashvili 

 

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved