თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მიღებას 2021-2022 სასწავლო წლისათვის შემდეგ სპეციალობებზე!

დოქტორანტურა

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

 
 

    2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
    ყველა უფლება დაცულია.