პროფესიული განათლების ცენტრის ხარისხის უზრუნველყოფის მენეჯერი

ბერუაშვილი გვანცა

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.