იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

სამსახურის უფროსი

  • ნანა რინკიაშვილი

კორდინატორი

რეესტრის ადმინისტრატორი

მთავარი სპეციალისტი

წამყვანი სპეციალისტი

განათლების მართვის ავტომატიზირებული სისტემების ადმინისტრატორი

  • თენგიზი კუკუნაშვილი
 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.