თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2023-2024 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის

Legal Office Staff

 

Head of the Legal Office

Jumber Mailashvili

Specialist of the Legal Office

Consultant of the Legal Office

Irma Makhatadze

 
 

2023 © 2016 © All rights reserved