ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის

სადისერტაციო საბჭო:

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.