თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

ზუსტ და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა ფაკულტეტის

სადისერტაციო საბჭო:

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.