აგრარულ, საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა და ტექნოლოგიების ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა:

 

 1. პროფესორი- თამარ ნადირაძე

 2. პროფესორი- მაგდა დავითაშვილი

 3. პროფესორი -მანანა კევლიშვილი
 4. პროფესორი - თეამ ჭედლური

 5. პროფესორი - არიამ ხოსიტაშვილი
 6. ასოცირებული პროფესორი- გელა აზიკური

 7. ასოცირებული პროფესორი - ლელა წიკლაური
 8. ასოცირებული პროფესორი - ლალი ელანიძე
 9. ასოცირებული პროფესორი - ნინო ვეფხიშვილი
 10. ასოცირებული პროფესორი - გაგა ბუიშვილი
 11. ასოცირებული პროფესორი-ლევან შავაძე 
 12. ასოცირებული პროფესორი - მზია ღაღოლიშვილი
 13. ასოცირებული პროფესორი - ირა შილდელაშვილი
 14. ასოცირებული პროფესორი - თეა ხოსიტაშვილი
 15. ასოცირებული პროფესორი - მედეა ორმოცაძე
 16. ასოცირებული პროფესორი - ნიკოლოზ სულხანიშვილი
 17. ასოცირებული პროფესორი- ლამარა ზუროშვილი

 18. ასოცირებული პროფესორი- ნანა ბერძენიშვილი

 19. ასოცირებული პროფესორი- სვიმონ ოხანაშვილი

 20. ასოცირებული პროფესორი- მარიამ ზაქარიაშვილი

 21. ასისტენტ-პროფესორი - დარეჯან  მარგალიტაშვილი 

 22. ასისტენტ-პროფესორი - ნინო ჟონჟოლაძე

 23. ასისტენტ-პროფესორი - თამაზ  ლაჩაშვილი

 24. ჭიკაძე ნიკა-სტუდენტი

 25. ოხანაშვილი ვალერი-სტუდენტი

 26. მაისურაძე დავითი-სტუდენტი

 27. კუსრაშვილი ნინო-სტუდენტი
 28. მარიამ  ბაციაშვილი -სტუდენტი
 29. ცისანა კოლოტაძე - სტუდენტი
 30. ნინო ბაზერაშვილი - სტუდენტი
 31. გიორგი იუკურიძე - სტუდენტი
 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.