ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ცისანა მოდებაძე

 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.