განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭო

 

  1. პროფესორი მანანა ღარიბაშვილი - საბჭოს თავმჯდომარე
  2. ასოცირებული პროფესორი ნინო ბასილაშვილი - სწავლული მდივანი

წევრები:

  1. პროფესორი დავით მახაშვილი
  2. პროფესორი ნინო მოდებაძე
  3. პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი
  4. ასოცირებული პროფესორი ჰამლეტ რაზმაძე
  5. ასოცირებული პროფესორი ია ჩაქიაშვილი
  6. ასოცირებული პროფესორი შორენა ძამუკაშვილი
  7. ასოცირებული პროფესორი თამარ მიქელაძე
 
 

2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.