იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

განათლების მეცნიერებათა ფაკულტეტის სადისერტაციო საბჭოს შემადგენლობა

პროფესორი ნინო ნახუცრიშვილი    -  სადისერტაციო საბჭოს თავმჯდომარე

ასოცირებული პროფესორი   - ნინო ბასილაშვილი   - სწავლული მდივანი 

წევრები:

პროფესორი  -  ნინო მოდებაძე

პროფესორი  -  დავით მახაშვილი

ასოცირებული პროფესორი - თამარ მიქელაძე

ასოცირებული პროფესორი - ნათია გაბაშვილი

ასოცირებული პროფესორი  - შორენა ძამუკაშვილი

ასოცირებული პროფესორი  - ჰამლეტ რაზმაძე

ასოცირებული პროფესორი  - ია ჩაქიაშვილი

ასოცირებული პროფესორი  - ანა გიგაური

ასოცირებული პროფესორი  - სალომე თათულიშვილი

ასოცირებული პროფესორი  - ნათელა ბაღათრიშვილი

 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.