იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

საკონტაქტო ინფორმაცია:


დეკანატი:
ტელეფონი: +(995)599 56 46 72

ელ-ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

დეკანი
შორენა ლაზვიაშვილი
ტელ: +(995) 555 000 540
ელ-ფოსტა: shorena.lazviashvili@gmail.com

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის ხელმძღვანელი

 ეკატერინე ნახუცრიშვილი

ტელ: +(995) 593 914 674

ელ-ფოსტა: eka.nakhutsrishvili@tesau.edu.ge

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.