თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

საკონტაქტო ინფორმაცია:


დეკანატი:
ტელეფონი: 0 (350) 27 32 66

ელ-ფოსტა: humanities@tesau.edu.ge

დეკანი
ნინო კოჭლოშვილი
ტელ: +(995) 593 33 58 71
ელ-ფოსტა: nkochloshvili@gmail.com

ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ელენე ფილაშვილი

ტელ: +(995) 593 50 42 70

 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.