აკადემიური პერსონალი

პროფესორები:

ასოცირებული პროფესორები:

ასისტენტ-პროფესორები:

ასისტენტი

 
 

2023 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.