თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი აცხადებს მობილობას 2021-2022 სასწავლო წლის შემოდგომის სემესტრისათვის!

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

 1. ნუნუ გელდიაშვილი

 2. ქეთევან გიგაშვილი

 3. ნინო კოჭლოშვილი

 4. თენგიზ სიმაშვილი

 5. გიორგი გოცირიძე

 6. მანანა ღარიბაშვილი

 7. ნინო გიორგაძე

 8. ნინო გოგიაშვილი

 9. ზაურ გუმაშვილი

 10. ალექსანდრე მოსიაშვილი

 11. თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

 12. მადონა ქებაძე

 13. ცისანა მოდებაძე

 14. სედა ასატუროვა

 15. ელენე ფილაშვილი

 16. მზია გიგაშვილი

 17. შორენა წიგნაძე

 18. შორენა ლაზვიაშვილი

 19. მედეა მეტრეველი

 20. ანა გიგაური

 21. ნინო ძამუკაშვილი

 22. მანანა ღამბაშიძე

 23. მეგი გენგაშვილი 

 


 
 

2021 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.