იაკობ გოგებაშვილის სახელობის
თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
IAKOB GOGEBASHVILI TELAVI
STATE UNIVERSITY

ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭოს შემადგენლობა

 

პროფესორები:

1.      ნუნუ გელდიაშვილი 

2.      ნინო კოჭლოშვილი 

3.      მანანა ღარიბაშვილი

4.      თენგიზ სიმაშვილი

5.      ქეთევან გიგაშვილი 

6.      გიორგი გოცირიძე 

 

ასოცირებული პროფესორები:

7.      ნინო გიორგაძე

8.      ნინო გოგიაშვილი

9.      ელენე ფილაშვილი

10.  ზაურ გუმაშვილი

11.  ალექსანდრე მოსიაშვილი

12.  თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

13.  მადონა ქებაძე

14.  ეკატერინე ნახუცრიშვილი 

15.  სედა ასატუროვი

16.  ნინო ძამუკაშვილი

17.  შორენა ლაზვიაშვილი

 

ასისტენტ- პროფესორები:

18.  ზია გიგაშვილი

19.  მედეა მეტრეველი

20.  შორენა წიგნაძე 

 

სტუდენტები:

21.  სოფო გეგელაძე

22.  გენო ხვიჩავა 

 
 

2024 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
ყველა უფლება დაცულია.