ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის საბჭო

  1.      ნუნუ გელდიაშვილი

  2.    ნინო კოჭლოშვილი

  3.      მანანა ღარიბაშვილი

  4.      ქეთევან გიგაშვილი

  5.     თენგიზ სიმაშვილი

  6.     გიორგი გოცირიძე

  7.     ნინო გიორგაძე

  8.      ნინო გოგიაშვილი

  9.      ზაურ გუმაშვილი

  10.   ალექსანდრე მოსიაშვილი

  11.    თეიმურაზ ახალმოსულიშვილი

  12.    მადონა ქებაძე

  13.    ცისანა მოდებაძე

  14.    სედა ასატუროვა

  15.   ელენე ფილაშვილი

  16.    მზია გიგაშვილი

  17.    შორენა წიგნაძე

  18.    შორენა ლაზვიაშვილი

  19.    მედეა მეტრეველი

  20.    ნინო ძამუკაშვილი

  21.    შოთა ჩორგოლიანი_598633133

  22.    კარლი ქააძე-574033400

  23.    ლინდა ფარეულიძე_598555911

  24.    ჰავა ხანგოშვილი-598204976

  25.   ანა ხიდიშელი_579704020

  26.    გიორგი ყურშიტაშვილი_568091022

   
   

  2022 © თელავის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
  ყველა უფლება დაცულია.